2012. november 2., péntek

Isten veled és Isten hozott!

Múlt vasárnap (október 28-án) gyülekezetünk elköszönt nyugalmazott lelkipásztoraitól: Nagyné Katona Katalintól és Nagy Sándortól. A hálaadó Istentiszteleten szép számmal jelent meg a gyülekezet.

Mindkét nyugalmazott lelkipásztor rövid prédikációval szolgált az Istentiszteleten. Nagyné Katona Katalin arról beszélt, hogy egy ilyen mérföldkőnél, mint a jelenlegi lelkészváltás is, alázattal és őszinteséggel kell számot vetni a múltról, de nem önmagunkba fordulva, hanem a jövendő felé tekintve: mi az, amit rosszul csináltunk, amire bűnbánattal tekintünk, s hogyan tudunk ezeken változtatni a jövőben, hogyan tudjuk formálni magunkat, közösségünket a jobb jövendő felé.
a Tiszaföldvári Református Egyházközség vezetői 2012
Nagy Sándor is a számvetésről beszélt, kifejezve háláját a gyülekezet felé az együtt szolgálás áldásaiért, s ahogy fogalmazott: "Csak a jóra emlékezem". Isten hűségét tapasztaltuk meg az elmúlt húsz esztendőben, s az Ő hűsége a továbbiakban is velünk marad.

Az Istentiszteleten újbor alkalmából az Úr szent asztalát is megterítették, a szép számú gyülekezet közösen élt a szent vacsorával.

Tiszteletes asszonynak és tiszteletes úrnak a város nevében Hegedűs István polgármester úr és Dr. Csala István aljegyző úr, gyülekezetünk presbitere köszönte meg az elmúlt 20 év áldozatos munkáját városunkban. Két igével köszöntötte búcsúzó lelkészeinket Baczúr István gondnok úr a gyülekezet nevében, majd Bedekovics Péter teológusunk és Rácz Zsombor fiatal kántorunk mondott köszönő szavakat az ifjúság nevében. Ezután a gyülekezet különböző csoportjai: a Nőszövetség, az Ószőlői gyülekezetrész, a Cibakházi szórvány képviselői köszöntötték lelkipásztorainkat.

Az Istentisztelet után nyugalmazott lelkipásztoraink szeretetvendégséggel kedveskedtek a gyülekezet tagjainak a gyülekezeti házban. Ezúton is köszönjük nekik és a segítségüket felajánló Nőszövetségnek a vendégséget.

A Tiszaföldvári Református Egyházközség Isten iránti hálával köszöni meg Nagy Sándornak és Nagyné Katona Katalinnak az elmúlt 20 év áldozatos és hűséges szolgálatát gyülekezetünkben!

Hálatelt szívvel jelenthetjük, hogy az "Isten veled"-ek mellett "Isten hozott"-at is mondhatunk, hiszen megérkezett gyülekezetünk közösségébe megválasztott lelkipásztorunk, Szász Zoltán nagytiszteletű úr és családja Pankotáról. A tiszteletes úr családja a napokban (és talán még az elkövetkezendő hetekben is) a költözködés következményeiként a berendezkedéssel fognak foglalkozni, de szolgálatukat is elkezdik.

Nagy szeretettel hívunk és várunk mindenkit november 4-én, vasárnap 9.00 órakor az Ószőlői, 10.30-kor pedig a Belterületi templomban, tiszteletes úr első közöttünk töltött vasárnapján! Jöjjünk el, hívjunk másokat is, köszöntsük és ismerjük meg új lelkészünket és családját!

A búcsúistentisztelet képei megtekinthetőek facebook oldalunkon!

2011. november 6., vasárnap

Lehet Krisztus legkisebbjei között is szolgálni!

Felnőtt alkalom a "Bátori Kör" udvarán
Krisztus azt parancsolta a tanítványoknak, hogy szolgáljanak a "kicsinyek" között! A szegények, elesettek, mindenki által megvetettek, elhagyottak között.
Ez történik Bátorszőlőben is!

Nagy Sándor és Nagyné Katona Katalin, gyülekezetünk lelkipásztorai közel két évtizede végeznek szolgálatot a szegény sorsú településrészen.
2011. augusztusában egy angol gyülekezeti csoport érkezett hozzánk a London közeli Fetcham-ből, s gyülekezetünk velük közösen egy közösségi napot szervezett. Ennek eredményeként a már addig is működő havi egy Istentisztelet ideje alatt külön gyermek, és külön felnőtt Bibliarák szerveződtek!
A legutóbbi alkalmon - melyről két képet is láthatnak - több, mint egy tucat gyermek, s hasonló létszámú felnőtt gyűlt össze, hogy Isten igéjére figyeljen!

Gyermekfoglalkozás a közösségi házban

Hála legyen Istennek, a Mindenség Urának, hogy az augusztusi közösségi napból, az elmúlt évek hűséges munkájára építve egy növekvő közösséget hozott létre!

2011. október 18., kedd

Paul Boughton prédikációja, 2011. augusztus 28. Tiszaföldvár

Paul Boughton fetcham-i anglikán lelkész angol nyelvű prédikációja a Tiszaföldvár-Belterületi Református Nagytemplomban, 2011. augusztus 28-án (tolmácsol: Bedekovics Péter Pál, református teológus)


(a felvételeket készítette: David Wren, Fetcham, Anglia)

Fetcham-i gyülekezet látogatása Tiszaföldváron - Beszámoló

Augusztusban tizenkét társammal a Fetcham-i Anglikán Gyülekezetből (Anglia) érkeztünk meg Tiszaföldvárra, Bedekovics Péter szülővárosába, aki két évet a mi gyülekezetünkben, Fetcham-ben dolgozott, mint ifjúsági vezető. Érkezésünkkor csodálatosan meleg fogadtatásban részesített bennünket Nagy Sándor lelkipásztor úr.
Látogatásunk során Paul Boughton-nak, a fetcham-i gyülekezet lelkipásztorának megadatott az az egyedülálló lehetőség, hogy mindkét tiszaföldvári református templomban prédikálhatott – angolul! Péter fordította a prédikációt magyarra a gyülekezet számára, így osztozhattunk mindannyian annak üzenetében. Nagyon érdekes volt és sok mindenre rávilágított az, hogy meglátogathattunk egy, a sajátunktól ennyire különböző gyülekezetet. Nagyszerű volt megismerni a mi tiszaföldvári keresztyén testvéreinket, s együtt dicsőíteni velük Istent!
Sándor tiszteletes úr és Péter elvittek bennünket Bátorszőlőbe is, ami Tiszaföldvár és Cibakháza közös határterülete, ahol sok ház nem rendelkezik elektromos árammal, vagy folyóvízzel. El szerettünk volna tölteni egy napot az itt élő emberekkel, így a református gyülekezet segítségével tartottunk itt egy közösségi napot, bibliai történetekkel, énekekkel, játékokkal és sok-sok vidámsággal megtöltve. Bátorszőlőben mindenki annyira kedves volt, nagylelkű és barátságos, és találkoztunk néhány igazán elképesztő személlyel is. Fetcham-ből érkezve, mely a világ egyik leggazdagabb országában van, nagyon inspiráló volt látni ilyen sok lelkes, vidám és nagylelkű embert Bátorszőlőben, akik ilyenek annak ellenére, hogy az életük nem túl könnyű.
Fantasztikus időt töltöttünk Magyarországon, és szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik gondoskodtak rólunk, főztek ránk és a látogatásunkat emlékezetessé tették. Az alatt a néhány nap alatt, amit Tiszaföldváron töltöttünk, rengeteget tanultunk, s a nyelvi akadályok ellenére is rengeteg barátot szereztünk, akiket a továbbiakban is imádságban hordozunk.

Ailsa McKinlay
(angolból fordította: Bedekovics Péter Pál)

Videók youtub-on

--
Eredeti angol cikk / original English version:
--

In August, I, along with twelve other members of the Anglican Church in Fetcham, England arrived in Tiszaföldvár, the home town of Péter Bedekovics, who came to work in our church in Fetcham for two years as a youth leader. We were given a wonderfully warm welcome by Minister Sándor Nagy.
During our visit, the Reverend Paul Boughton, the minister of our church in Fetcham, had the unique opportunity to preach in both the Reformed churches – in  English! Péter translated the sermon into Hungarian for the congregation, and we shared in its message together.  It was very interesting and enlightening to visit a very different church from our own, and we have all loved meeting our Christian brothers and sisters in Tiszaföldvár, and worshiping together with them.
Sándor and Péter also took us to Bátorszőlő, a village in Tiszaföldvár where many of the houses do not have electricity and/or running water. We wanted to spend a day with the people there, and with the help of the church family, we ran a day of bible stories, songs, games and fun.  Everyone in the village was so kind, generous and welcoming and we met some truly amazing people. Coming from Fetcham, a comparatively wealthy part of the world, it was inspiring to see how high spirited, happy and generous the people in Bátorszőlő are, even though life isn’t easy for them. We all had an amazing time in Hungary, and would like to thank all those who looked after us, cooked for us and made our visit one to remember. In the few days we spent in Tiszaföldvár, we have learnt so much, and despite the language barrier, we have made some very good friends, who we continue to remember in our prayers.   

Ailsa McKinlay

2011. július 30., szombat

LinkAz OÁZIS ifjúsági közösség egy sátrazást szervez 2011. augusztus 5-én (pénteken) a Tisza parton, ezen kívül a piliscsabai táborban részt vett gyerekek találkozóját is egybeköti a programmal. Ez egy hatalmas szabadtéri alkalom lesz, ami egy kis bográcsozást is magába foglal. Rossz idő esetén viszont a GYÜLEKEZETI HÁZBAN egy HÁZIBULIT csinálunk. Tehát aki úgyérzi, hogy részt venne, az bátran tegye. (Jelentkezni lehet az OÁZIS Ifjúsági Klub facebook oldalán feltüntetett eseményen, vagy akár Rácz Zsombornál telefon (06 70/215-6165) / e-mail (racz.zsombor@gmail.com), aki akár több információt nyújthat.